Tekoäly löysi vastaavuuksia järjestökoulutusten ja tutkintojen sisällöistä

Partion nuorisoalan osaamiskeskus on perustanut moniammatillisia osaamisen tulkintafoorumeita toisen asteen ammatillisiin oppilaitoksiin, lukioihin sekä ammattikorkeakouluihin. Tulkintafoorumeissa verrataan järjestökoulutuksia ja digitaalisia osaamismerkkejä tutkintojen perusteisiin ja opetussuunnitelmiin, tavoitteena opinnollistaa yhä enemmän harrastus- ja vapaaehtoistoimintaa.

Tämän syksyn aikana Partion osaamiskeskus on ollut mukana kokeilussa, jossa on vertailtu järjestökoulutusten ja tutkintojen perusteiden osaamiskuvausten vastaavuuksia tekoälyyn pohjautuvan analyysin avulla. Toteutus oli osa OpetushallituksenOpintokeskus Siviksen, Partion nuorisoalan osaamiskeskuksen ja Metropolia Ammattikorkeakoulun  osaamisen opinnollistamisen kokeilua. Teknisestä toteutuksesta vastasi Rapida yhteistyössä VXT Research:n kanssa.

Ehdimme myös kokeilla vielä tässä joulukuun alkupuolella, miten moniammatillisista tulkintafoorumeista (Seurakuntaopiston tulkintafoorumi) muodostuu osaamisen ”kentauritiimejä”, missä semanttinen tekoäly työskentelee yhdessä opettaja- ja nuorisotyöprofession kanssa. Tekoäly etsii alustavia vastaavuuksia järjestökoulutusten ja tutkinnon osien sisällöistä ja tämän jälkeen ihmisvoimin vahvistetaan ja tarkennetaan nämä vastaavuudet osaamisen tunnustamisen suosituksiksi.

Osaamisen kentauritiimeissä voidaan rakentaa suosituksia osaamisvastaavuuksista aiempaa nopeammin vahvistaen samalla semanttisia algoritmeja. Tulkinnat ja suositukset opinnollistamisesta voidaan siten tehdä näkyväksi digitaaliseen osaamiskiekkoon (osaamiskiekko.fi) entistä nopeammin, tasapuolisemmin ja opettajien työtaakkaa vähentäen.

Osaamiskuvausten semanttinen vertailu: Osaamisen opinnollistamisen kokeilu jatkuvan oppimisen viitekehyksessä -raportti on ladattavissa täältä ja Osaaminen opinnoiksi -demoon voit tutusta tästä.