UPPDRAGSCHEF – STÖD LEDARNA I ATT FATTA VAL PÅ SCOUTSTIGEN SOM OCKSÅ STÖDER VALEN UTANFÖR SCOUTING!

Som uppdragschef kan du stöda scouterna och ledarna i att göra sådana val inom hobbyn som också stöder valen utanför scoutingen. För tillfället funderar flera unga och studerande på det kommande året, ansökan om sommarjobb och praktikplatser inleds redan efter årsskiftet!

Den kunskap som fås genom scoutuppdrag ger relevant kunskap också med tanke på arbetslivet. I kåren och t.ex. lägerorganisationen finns det flera olika uppdrag som ger arbetslivskompetens. Det kan vara frågan om att planera och genomföra stora helheter, att leda ett eget team, att samarbeta med andra team, att samarbeta med olika intressentgrupper, att jobba med kommunikation eller att konkurrenssätta införskaffningar. Å andra sidan kräver uppdragen ofta också att personen har förmågan att agera i oväntade situationer och ta tag i saker. Dessa är kvaliteter som uppskattas stort i arbetslivet.

I bästa fall kan uppdraget stöda personens studier och ge värdefulla erfarenheter med tanke på arbetslivet. Kanske ett uppdrag i scouterna kan fungera som arbetspraktik eller vara just den erfarenhet som gör att personen får just det sommarjobbet som hen drömt om.

Det finns flera verktyg som hjälper att identifiera och definiera just den kunskap som införskaffats i ett uppdrag. Open badges är digitala märken som synliggör kunskap och kompetens som man inte får ett intyg för. Det är alltså ett ypperligt verktyg just för att synliggöra vad man lärt sig inom olika uppdrag. Märket kan man t.ex. bifoga i en elektronisk CV. För tillfället finns fem olika Open Badges.

Genom att diskutera med sin läroinrättning kan den unga komma överens om att göra en del av sin arbetspraktik i form av ett scoutuppdrag. För alla scouternas ledarskapsutbildningar är det också möjligt att ansöka om ett validerat intyg som innehåller en studiepoängsrekommendation. Med hjälp av intyget är det möjligt att få tillgodo valbara studier inom yrkeshögskola eller yrkesskola. Vi har redan flera exempel på scouter som fått valbara studier räknade till godo tack vare att de genomfört ledarskapsutbildningar i scouterna!

Läs mer om Open Badges och Validerade utbildningar på scout.fi/visavaddukan.

För att stöda explorerscouter i att söka sommarjobb finns en temahelhet som kallas ”Arbetssökarkunskap”. Helheten består av ett hopplock av explorerscouternas aktiviteter och stöder i processen att hitta och ansöka om ett sommarjobb. Den översatt temahelheten kommer att dyka upp på scoutprogrammet.fi i början av året.

 

Texten är ett översatt sammandrag av artikeln ”Miten voi tukea oman lippukunnan nuoria hankkimaan sellaista kokemusta ja osaamista, joista on hyötyä opinnoissa ja työelämässä?” av Julia Parkko och Laura Kalervo. Den finska artikeln finns att läsa på www.osaamiskeskus.partio.fi.

Bild Eveliina Saari