Finlands Scouters Kompetenscenter

Huvuduppgiften för Finlands Scouters kompetenscenter är att utveckla verktyg, metoder och operativa modeller för att identifiera och erkänna kompetens vid läroanstalter, i arbetslivet och i frivilligverksamhet.

 

Bild Hannu Strömberg