Kunskap och kompetens förvärad i scouterna

I enlighet med de teman kompetenscentret behandlar, erbjuder Finlands Svenska Scouter (FiSSc) i samråd med Svenska Folkskolans Vänner scouterna möjlighet att ansöka om en validering för scoututbildningar eller ett digitalt märke, Open Badge, som synliggör den kunskap, färdigheter, kompetens och erfarenhet som förvärvarts via olika scoutuppdrag.

Mer information om validerade utbildningar och Open Badge hittas på FiSSc hemsida, via länkarna nedan:

Validering av utbildningar

Open Badge

 

Bild Atte Kesti