Osaamismerkkejä leireiltä

Partioleirille osallistuessa ja varsinkin sellaista tehdessä kertyy paljon osaamista esimerkiksi projektinhallinnasta, viestinnästä, taloudesta, logistiikasta ja ongelmanratkaisutaidoista. Leiritoiminnassa hankitulle osaamiselle on lanseerattu neljä erilaista osaamismerkkiä. Niissä korostuvat vapaaehtoisten tekemä työ leirillä sekä johtamisen ja ohjaamisen taidot.

Samat merkit ovat haettavissa kaikkien tämän kesän isojen leirien tekemisessä hankitusta osaamisesta. Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Kliffa, Pohjanmaan Partiolaisten Tempus ja Suomen kaikkien meripartiolaisten yhteinen leiri Satahanka käyttävät kaikki samoja merkkejä. Leirien tekijöitä ohjataan ja neuvotaan merkkien hakemisessa monilla tavoilla. Satahangalla on esimerkiksi johtajakahvilassa kahtena iltana klinikka, jossa merkeistä ja niiden hakemmisesta kerrotaan.

Leirien osaamismerkkeihin ja muihinkin partion osaamismerkkeihin voi tutustua osoitteessa

www.partio.fi/osaamismerkit

 

Sivun otsikkokuva: Mia Lempiäinen