Digitaalinen osaamiskiekko

Partion nuorisoalan osaamiskeskuksen yhtenä tehtävänä on suunnitella digitaalinen ratkaisu, Osaamiskiekko, havainnollistamaan järjestöjen tarjoamaa koulutusta ja digitaalisia osaamismerkkejä rinnakkain tutkintoon johtavan koulutuksen kanssa.

Osaamiskiekon sisältö perustuu oppilaitosten kanssa tehtävään tulkintafoorumityöskentelyyn, jossa etsitään partion ja muiden nuorisojärjestöjen tarjoamien koulutusten ja osaamismerkkien sekä oppilaitosten tarjoamien tutkintokoulutusten sisältöjen välisiä vastaavuuksia.

Osaamiskiekon keskeisiä käyttäjäryhmiä ovat

  • Harrastus- ja vapaaehtoistoiminnasta osaamistaan kehittäneet (nuoret) henkilöt, jotka miettivät tutkinto-opiskeluvaihtoehtoja
  • Opiskelijat, jotka haluavat tietoa harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta opinnoissa (esim. ”hyväksiluku”). Opiskelija voi käyttää osaamiskiekkoa myös etsiäkseen vaihtoehtoisia tapoja suorittaa opintojaan harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan kautta.
  • Oppilaitosten opettajat, opinto-ohjaajat yms. opetus- ja ohjausalan ammattilaiset, joiden tehtäviin kuuluu osaamisen tunnustamiseen ja työllistyvyyteen liittyvät asiat.
  • Nuorisotyön ammattilaiset sekä uravalmentajat ja vastaavat työelämäpalveluiden ammattilaiset, jotka tukevat nuoria opiskeluvaihtoehtojen miettimisessä.

Osaamiskiekko kehitetään nuoriso- ja järjestöalan yhteiseksi digitaaliseksi palveluksi, joten sen sisällöksi on tulossa monipuolisesti eri järjestöjen koulutuksia ja digitaalisia osaamismerkkejä.

Partion nuorisoalan osaamiskeskus julkaisee digitaalisen osaamiskiekon heinäkuussa 2019.

Digitaalisen osaamiskiekkoon pääset tutustumaan tästä linkistä.

 

Digitaaliseen osaamiskiekkoon liittyen lisätietoja antaa Partion osaamiskeskuksen digituottaja Julia Parkko (julia.parkko@partio.fi).