Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen työkalut herättivät kiinnostusta järjestöissä ja oppilaitoksissa

Tulkintafoorumissa etsitään vastaavuuksia järjestöissä hankitun osaamisen ja tutkintotavoitteisten opintojen välillä. Henkilöitä pöydän äärellä tulkintafoorumissa.

Partion nuorisoalan osaamiskeskus, Opintokeskus Sivis ja Humanistinen ammattikorkeakoulu järjestivät kaksi yhteistä työpajaa perjantaina 20.9. Työpajojen aiheena oli non-formaalisti hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Kerroimme työpajoissa työkaluista ja toimintamalleista, joilla voidaan tunnistaa ja tunnustaa harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa kertyvää osaamista opinnoissa ja työelämässä. Työpajoissa oli osallistujia järjestöistä, oppilaitoksista sekä muita osaamisesta ja koulutuksesta sekä näihin liittyvistä digitaalisista ratkaisuista kiinnostuneita.

Tällä kertaa työpajojen painopiste oli erityisesti järjestötoiminnassa hankitun osaamisen tunnustamisessa opinnoissa. Esittelimme moniammatillista osaamisen tulkintafoorumia sekä osaamisen havainnollistavaa Osaamiskiekko-palvelua. Osallistujat pääsivät ryhmätyöosuudessa kokeilemaan käytännössä tulkintafoorumityöskentelyä, eli kuinka etsitään vastaavuuksia järjestökoulutusten ja tutkintotavoitteisten opintojen sisältöjen välillä. Tulkintafoorumeissa muodostetaan oppilaitoskohtaiset suositukset siitä, miten järjestötoiminnassa hankittua ja hankittavaa osaamista voidaan tunnustaa osaksi opintoja. Nämä suositukset tallennetaan avoimesti saataville Osaamiskiekko-palveluun.

Työpajat herättivät osallistujissa kiinnostusta ja keskustelua. Kuulimme osallistujien kommentteja osaamisen tunnistamisesta järjestöjen ja oppilaitoksen näkökulmasta. Työpajan pohjalta olemme käynnistämässä uusia tulkintafoorumeita ja muita yhteistyömuotoja useamman mukana olleen organisaation kanssa.

Työpajat järjestettiin Dare to Learn -tapahtuman oheisohjelmana osana Helsinki Learning Weekiä.

 

Lue lisää tulkintafoorumeista HAMKin kanssa julkaistusta artikkelista. Tulkintafoorumityöskentely on mallinnettu myös oheiseen taulukkoon.

 

Teksti: Julia Parkko

Kuva: Timo Sinivuori