Osaamisasioita maailmalta: European Validation Festivalilla puhuttiin luottamuksesta

Partion nuorisoalan osaamiskeskuksen väkeä osallistui 14.-15.6.2018 Brysselissä järjestettyyn European Validation Festivaliin. Tapahtumassa Euroopan alueen toimijat oppilaitos- , viranomais- ja järjestökentältä kokoontuivat yhteen keskustelemaan ja kertomaan kuulumisiaan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen teemoista. Laajasti esillä ollut aihe oli esimerkiksi luottamus, jota sivuttiin monessa puheenvuorossa ja paneelikeskustelussa. Luottamuksella tarkoitetaan sitä, että muualla hankittu osaaminen selvästi osoitetaan luotettavasti. Tämä on tärkeää kaikille osapuolille.

Tapahtumassa mainittiin usein myös elinikäinen oppiminen, eli life long learning. Yhtä tärkeänä pidetään kuitenkin elämän laajuista oppimista – life wide learning – jolla tarkoitetaan osaamisen karttumista kaikilla elämän osa-alueilla. Ihminen on yksi kokonaisuus, ja kaikki elämänkokemus ja opitut asiat vaikuttavat toisiinsa.

Partion nuorisoalan osaamiskeskuksen lisäksi tapahtumassa tavattiin tuttuja Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta. He olivat tapahtumassa kertomassa Toteemi-hankkeestaan.

Tapahtuman jälkimmäisen päivän ohjelman voi katsoa videolta tästä.

Odotamme jo innolla seuraavaa Euroopan alueen seminaaria osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta ensi keväänä 7.-8.5.2019 Berliinissä.

#EUSkillsValidation