Nuorten työelämätaitojen inspiraatiopäivässä sparrattiin sekä nuorta työnhakijaa että haastattelijaa

Vapaaehtoistyötehtävissä opitut asiat ovat tärkeitä työelämätaitoja erityisesti nuorille, jotka etsivät ensimmäisiä työpaikkojaan. Vuorovaikutustaidot, oma-aloitteisuus ja uusien asioiden omaksumisen taito ovat tulevaisuuden työelämässä tärkeämpiä kuin koskaan ennen. Nuorten työelämätaitojen inspiraatiopäivässä haastettiin osallistujia miettimään, miten jokainen nuori pääsee osoittamaan ja käyttämään osaamistaan.

“Työelämä muuttuu ja nykyajan lapset kasvavat maailmaan, jossa osaamista on päivitettävä jatkuvasti”, ennustaa Perttu Jämsen Sitrasta. Harrastus- ja vapaaehtoistoiminta ovat hyviä paikkoja oppia tärkeitä työelämässä tarvittavia taitoja ja saada kokemusta erilaisten ihmisten kanssa toimimisesta.

“Nuorten vapaaehtoistyössä keräämä osaaminen kerryttää Suomen kilpailukykyä”, uskoo Suomen Partiolaisten hallituksen jäsen Antti Reinikainen. Nuorten työntekijöiden tuore osaaminen esimerkiksi digitaalisesta viestinnästä pitää yrityksien markkinoinnin tämän päivän trendeissä kiinni.

Tapahtumassa myös sparrattiin nuorta työnhakijaa ja tätä haastattelevaa työnantajaa siitä, miten yhdessä nuorta tukemalla hänen osaamisensa saadaan näkyville. Teatterin menetelmin kävi konkreettisesti ilmi se, että työnantajatkaan eivät tiedä tai osaa kysyä nuorelta tämän harrastustoiminnassa hankkimasta osaamisesta. Nuori puolestaan saattaa jännittää tilannetta niin paljon, että ei muista kertoa omatoimisesti oikein mitään.

Partion nuorisoalan osaamiskeskuksen työ jatkuu. “Partio on valtakunnallisesti uskottava ja vahva siinä osaamisessa, mitä sillä on. Partiolaiset tekevät vaikuttavaa työtä osaamisen sanoittamisen eteen!” vakuuttaa Jaana Wallden Opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Partion nuorisoalan osaamiskeskus

Suomen Partiolaisten osaamiskeskuksen päätehtävä on kehittää työkaluja, menetelmiä ja toimintamalleja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen oppilaitoksissa, työelämässä ja vapaaehtoistoiminnassa.

Partion osaamiskeskus koordinoi monialaista yhteistyötä yhdessä nuorten, opettajien, nuorisotyöntekijöiden, koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa.

Nuorisoalan osaamiskeskukset rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Lisätietoja: partio.fi/osaamiskeskus

Teksti: Laura Kalervo, kuvat: Elina Kamppari


Kaikki tapahtumassa nähdyt esitykset ovat ladattavissa tästä (PDF):

Marion Fields / Opintokeskus Sivis

Kimmo Mäki / Haaga-Helia

Kaisa Vuorinen/Positiivinen CV

Perttu Jämsen / Sitra

 

Lue myös nämä:

Nuorille työnhakutaitoja partio-ohjelmasta

Vaeltajaikäiset pohtivat tulevaisuuttaan ja työelämätaitojaan Väreellä