Metsäosaajan osaamismerkin kautta metsäalan opintoihin

Suuntasimme maanantaina 18.6. kasvatuskoordinaattori Jaakko Nippalan kanssa Evolle tapaamaan Hämeen ammattikorkeakoulun opintojen ohjaajaa Lauri Värriä. Tapaamisen tarkoituksena oli käydä läpi partion Metsäosaajan osaamismerkin sisältöjä HAMKin metsätalousinsinöörin tutkinnon näkökulmasta.

Metsäosaajan osaamismerkkiä on kuvattu seuraavasti merkkiin liittyvässä ohjevihossa:

“Metsäala tarjoaa monenlaisia kiinnostavia työtehtäviä. Metsäosaaja on metsäalan osaamismerkki, joka on tarkoitettu kaikille yli 15-vuotiaille ja sen avulla voit osoittaa osaamistasi metsäalalla hyödyllisissä taidoissa. Merkkiä hakiessa sinun täytyy itse miettiä minkälaisia taitoja ja osaamista sinulta löytyy. Merkkiä voit hyödyntää esimerkiksi opinnoissa tai työpaikkaa hakiessa.”

Kävimme siis läpi osaamismerkin tavoitteita ja ohjevihon sisältöä siitä näkökulmasta, mitkä tavoitteista ja toteutusvinkeistä ovat yhteneviä metsäalan opintojen kanssa. Keskustelimme myös siitä, että jotkin Metsäosaaja-osaamismerkin ja vinkkivihon kohdat eivät suoraan ole relevantteja metsäalan opinnoissa, mutta samalla nämä taidot ovat sen verran keskeisessä asemassa partio-ohjelman puolella, että niiden mukana olo merkissä on perusteltua.

Partion osaamiskeskuksessa on työn alla digitaalinen osaamiskiekko, jonka tarkoituksena on havainnollistaa järjestöpuolen koulutusten vastaavuutta virallisen koulutusjärjestelmän kanssa. Jos siis partiolaisella on Metsäosaajan osaamismerkki, niin mitä hyötyä hänelle on osaamismerkistä mahdollisissa metsätalousinsinöörin opinnoissa HAMKissa?

Tapoja tunnustaa esimerkiksi osaamismerkin kautta hankittu osaaminen osaksi opintoja:

  • Korvaamalla osittain kontaktiopetuksen tai oppimistehtävän
  • Tuottamalla lisää opintopisteitä erillisopintoina
  • Keventää opiskelutaakkaa ja mahdollistaa opiskelijan keskittymisen profiloivaan osaamiseen, jos ydinosaaminen on jo hallussa

Keskusteluissamme kävi ilmi, että aiemman osaamisen hyväksilukeminen suoraan osaksi opintoja ei välttämättä aina ole mahdollista. Osaaminen esimerkiksi sijoittuu tiettyyn opintomoduuliin niin, ettei yksittäisen osa-alueen poisjättäminen moduulista ole välttämättä mielekästä. Näissäkin tapauksissa aiheeseen liittyvä aiempi osaaminen on varmasti hyödyksi ja mahdollistaa opiskelijan keskittymisen syventäviin tietoihin.

Osaamismerkkien ja digitaalisen osaamiskiekon yksi keskeinen tarkoitus on herättää kiinnostus alan opintoja kohtaan ja toimia opiskelualan markkinointikanavana. Kun opiskelija sitten aloittaa opintonsa, niin on hyvä katsoa henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisen yhteydessä, miten aiempi osaaminen tunnustetaan osaksi opintoja. Merkittävä osa ammattikorkeakoulun uusista opiskelijoista on aikuisia ja alanvaihtajia, jolloin on tarvetta opiskelupolkujen räätälöinnille ja erilaisille suoritustavoille.

”Monella innostus metsäalalle saattaa syttyä nimenomaan partioharrastuksen kautta, joten on tärkeää, että myös partiossa opittuja taitoja voi hyödyntää metsäalan opinnoissa.”, kommentoi Jaakko.

 

Teksti: Julia Parkko, Partion osaamiskeskuksen digituottaja

Kuva: Harri Halmejärvi