Lukuvinkkejä ja muuta materiaalia osaamiskeskuksen teemoihin liittyen

Partion osaamiskeskuksen ja Hämeen ammattikorkeakoulun yhteinen artikkeli Tulkintafoorumit rakentamassa jatkuvan oppimisen toimintamallia on julkaistu HAMK Unlimited -sivustolla. Artikkelissa on avattu ja taustoitettu yhteistä moniammatillista osaamisen tulkintafoorumityöskentelyä.

Partiolainen Atte Kesti kertoo partioharrastuksen tuomista taidoista SivisNyt-jutussa. Atte on hyödyntänyt partiossa hankittua osaamista opinnoissa, työelämässä ja arjessa.

Partion nuorisoalan osaamiskeskus ja 4H järjestivät yhteisen ohjelman Hei mitä  osaat? Keinoja osaamisen näyttämiseen työelämän alkumetreillä NUORI 2019 -tapahtumassa maaliskuussa. Osana ohjelmaa Turun ylioppilasteatteri havainnollisti nuoren kesätyönhakua forum-teatterin keinoin. Tallenne forum-teatterin esityksesti on ladattavissa täältä.

Partion osaamiskeskuksen teemoihin liittyen on valmistunut hiljattain opinnäytetöitä:

Milja Lappalaisen opinnäytetyön aiheena oli Partiojohtajan peruskoulutuksen koettu vaikuttavuus: Miten koulutus vastaa Suomen Partiolaisten sille asettamiin tavoitteisiin? Opinnäytetyö on tehty Turun yliopiston Kasvatustieteiden laitokselle. Tutustu työhön täällä.

Otto Koistinen ja Hanna Pikkarainen ovat tehneet Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogikoulutuksen opinnäytetyön Partio-osaamisen hyödyntäminen ammattikorkeakouluopinnoissa. Työ on ladattavissa täältä.

 

Tutustu myös osaamiskeskuksen materiaalipankista löytyviin materiaaleihin ja linkkeihin.

 

Kuva: Aapo Rainio