Käynnistetään osaamisen kiertotalous

Sitra esittelee hyvän kattauksen näkökulmia elinikäisen oppimisen ja yhteiskunnan kehityksen suhteesta tuoreessa Kohti osaamisen aikaa -julkaisussaan. Toivottavasti tämä tahtotila muodostaa tärkeän osan tulevan hallituksen ohjelmaa, sillä meidän jokaisen on pystyttävä kehittämään osaamistamme jatkossa nykyistä ketterämmin. Siihen tarvitaan uusia keinoja, kokeiluja ja työkaluja. Tahtotilan kiinnostavin näkökulma onkin muualla kuin virallisessa ja tutkintotavoitteisessa koulutusjärjestelmässä hankitun osaamisen huomioiminen elinikäisenä oppimisena.

”Yksilöt ja yhteisöt pystyvät tekemään osaamisensa näkyväksi ja hyödyntämään sitä” on hieno tavoite, muttei itsestäänselvyys. Sekä opiskelijat että oppilaitokset tarvitsevat siihen niin osaamista kuin työkalujakin. Esimerkiksi työelämäpalveluja tulee digitalisoida. Opetus- ja ohjausalan ja järjestö- ja nuorisotyön ammattilaisten sekä nuorten moniammatilliseen kohtaamiseen on varattava riittävästi resursseja, jotta jokainen nuori voi hyödyntää kykynsä ja jotta jokaisen nuoren polkua opintoihin tuetaan.

“Eri tavoin hankitun osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle luodaan yhtenäiset pelisäännöt” vaatii elinkeinoelämän, järjestöjen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Yhteistyö tarkoittaa esimerkiksi moniammatillista tulkintafoorumityöskentelyä, jossa järjestöjen koulutuksia verrataan systemaattisesti ammatillisen toisen asteen ja korkeakoulujen koulutuksiin. Järjestöjen ja oppilaitosten tulkintafoorumityöskentely on osaamisperusteista.

Kun puhutaan elinikäisestä oppimisesta, on hyvä muistaa oppimisen kaikkiallisuus. Vapaa-ajalla hankitun osaamisen tunnustaminen ja hyödyntäminen tukee niin opiskelijoiden työllistyvyyttä kuin korkeakoulujenkin tavoitetta opiskelijoiden nopeasta valmistumisesta ja työllistymisestä. Yhteiskunnan resursseja käytetään huomattavasti tehokkaammin, jos esimerkiksi järjestöjen harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa hankittu osaaminen osattaisiin hyödyntää oppilaitoksissa ja tunnistettaisiin myös rekrytoinneissa sekä osaamisen kehittämisessä työyhteisöissä. Samaa asiaa ei kannata kouluttaa uudelleen. Onko Suomella enää varaa hukata vapaa-ajalla hankitun osaamisen potentiaalia?

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Partion nuorisoalan osaamiskeskus työskentelee harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen tunnustamiseksi oppilaitoksissa. Osaamiskeskus toimii koko nuorisoalan yhteiskunnallisena kehittäjänä luoden yhteistyökumppaneidensa kanssa vapaasti käytettäviä ja sovellettavia malleja ja menetelmiä. Partion nuorisoalan osaamiskeskus tutkii tänä vuonna oppilaitosten osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjä. Osaamiskeskuksessa kehitetään tulkintafoorumityöskentelyyn perustuva digitaalinen ratkaisu, jolla kuka tahansa voi vertailla järjestöjen ja oppilaitosten koulutuksia yhteyksineen ja vastaavuuksineen. Vuoden aikana kokeillaan myös digitaalista alustaa, jossa nuoret voivat sanoittaa osaamistaan esimerkiksi vertaisarvioinnin avulla.

Harrastukset ja vapaaehtoistoiminta kehittävät monipuolisesti tekijöidensä osaamista. Jo nyt monista järjestöjen koulutuksista saa opintopisteytettyjä todistuksia tai digitaalisia osaamismerkkejä. Partion nuorisoalan osaamiskeskus toivoo, että niitä hyödynnetään tulevaisuudessa entistä laajemmin opiskeltaessa ja että ne kertovat työssä osaamisen aktiivisesta kehittämisestä. On aika käynnistää osaamisen kiertotalous. Otetaan harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen potentiaali käyttöön!

#osaamisenaika #osaamisenkiertotalous #partioscout #osaamiskeskus

Kirjoittaja: Antti Reinikainen, Suomen Partiolaisten hallituksen jäsen

Kuva: Atte Kesti