Kansalaistoiminnassa hankittu osaaminen tunnustetaan osaksi opintoja

Suomen Partiolaiset ja Seurakuntaopisto ovat käynnistäneet yhteistyön, jolla tähdätään partioharrastuksen parissa suoritettujen koulutusten huomioimiseen ja hyväksi lukemiseen uudessa kasvatuksen ja ohjauksen perustutkinnossa. Tavoitteena on laajentaa toimintaa myös muiden järjestöjen parissa tehtävään työhön sekä myös muihin tutkintoihin.

Yhteistyö liittyy Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemiin nuorisoalan osaamiskeskuksiin, joiden avulla kehitetään ja edistetään nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti. Suomen Partiolaiset on yksi osaamiskeskus-ohjelman 12:sta toteuttajasta.

− Suomen Partiolaisten osaamiskeskuksen päätehtävä on kehittää työkaluja, menetelmiä ja toimintamalleja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen oppilaitoksissa, työelämässä ja vapaaehtoistoiminnassa. Mallinnamme ja konseptoimme partiossa hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista niin, että myös muut nuorisojärjestöt voivat jatkossa tehdä samoin.  Olemme pisteyttäneet partiokoulutukset opintopisteitä vastaaviksi yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa ja tehneet osaamisen näkyväksi digitaalisin osaamismerkein, ikään kuin rakentaneet yhteistä kieltä oppilaitosten kanssa, Suomen Partiolaisten kasvatusjohtaja Timo Sinivuorikertoo.

Yhteistyössä Seurakuntaopiston kanssa laaditaan parhaillaan suunnitelmia, miten partiotoiminnassa hankittu osaaminen tulee näkyväksi ja dokumentoiduksi siten, että se voidaan hyväksyä osaksi kasvatus- ja ohjausalan uutta perustutkintoa.

Ensimmäiset kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon opiskelijat pääsevät jo syksyllä 2018 hyödyntämään partiossa suorittamiaan koulutuksia osoituksena osaamisestaan. Vaikka aiempaa partiotaustaa ei olisikaan, myös opintojen aikana partiotoiminnassa voidaan osaamista kartuttaa ja huomioida osana opintoja.

− Oppilaitoksen ulkopuolella, esimerkiksi kansalaistoiminnassa, hankitun osaamisen tekeminen näkyväksi tutkinnoissa, ja pidemmällä aikavälillä laajemminkin, on ehdottomasti toisen asteen koulutuksen reformin hengen mukaista. Oppilaitoksissa ja työelämässä hankittu kokemus ja osaaminen huomioidaan ammatilliseen koulutukseen kuuluvissa henkilökohtaisissa osaamisen kehittämissuunnitelmissa jo laajasti, mutta ammatillisen koulutuksen uudistuksen selkeänä tavoitteena on osaamisen tunnustaminen riippumatta siitä, missä se on hankittu, esimerkiksi kansalaistoiminnassa ja järjestötyössä, koulutusjohtaja Soili Lehtiniemi Seurakuntaopistolta painottaa.

Kehitteillä on myös digitaalinen palvelu, josta eri alojen opinnoista kiinnostunut henkilö voi kätevästi nähdä, millaisia, esimerkiksi järjestöjen toiminnassa suoritettuja koulutuksia, voidaan hyväksyä osoituksina osaamisesta eri tutkinnoissa. Digitaalisen palvelun ensimmäinen demo-versio valmistuu loppuvuodesta 2018.

− Tässä yhteistyössä voittavat kaikki, niin opiskelijat, työelämä, oppilaitokset kuin kolmannen sektorin järjestötoimijat, missä hankittu, erityisesti soveltava osaaminen, saadaan hyvään käyttöön, yhteistyökumppanit toteavat.

Lisätietoja

Timo Sinivuori, kasvatusjohtaja, p. 0400 511 534, timo.sinivuori@partio.fi
Soili Lehtiniemi, koulutusjohtaja, p. 040 748 1223, soili.lehtiniemi@seurakuntaopisto.fi

Teksti ja kuvat: Salla Peltonen/Kirkkopalvelut