Jouluiset terveiset Partion nuorisoalan osaamiskeskuksesta

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

 

Partion nuorisoalan osaamiskeskuksessa on kuluneen vuoden aikana luotu yhteiskunnallisesti merkittäviä uusia työkaluja ja toimintamalleja harrastuksissa ja vapaaehtoistoiminnassa kertyvän osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Partion OSKE käynnisti moniammatilliset tulkintafoorumit kolmen oppilaitoksen kanssa: Hämeen ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu sekä Seurakuntaopisto. Tulkintafoorumeiden tarkoituksena on ollut etsiä yhteisiä osaamistavoitteita ja sisältöjä partiossa hankittavan osaamisen sekä tutkintotavoitteisen koulutuksen välillä.

Vuoden aikana on vaihdettu ajatuksia muiden järjestöjen kanssa järjestökohtaisen valmennuksen ja oppivan osaamisvertailun merkeissä. Valmennukset on räätälöity erilaisiin osaamistarpeisiin.

OSKE:n yhtenä keskeisimpänä tehtävänä on kehittää digitaalinen osaamiskiekko, joka näyttää nuorelle, nuorisotyöntekijälle, opettajalle ja opinto-ohjaajalle järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen ja tutkintoon johtavan koulutuksen korrelaatiot koulutusala- ja oppilaitoskohtaisesti. Osaamiskiekolle on tehty vaatimusmäärittely ja toimintamallia on esitelty eri toimijoille oppilaitos- ja järjestökentällä. Osaamiskiekko julkaistaan vuoden 2019 aikana ja suunnitelmissa on esitellä palvelua yleisölle SuomiAreenan yhteydessä heinäkuussa Porissa.

Partion osaamiskeskus on aloittanut osaamisen vertaistunnistamisen toimintamallin kehittämisen. Konseptissa yli 15-vuotiaat samoajat arvioivat partio-ohjelmassa syntyvää osaamistaan. Arviointi tapahtuu digitaaliselle alustalle ja saatuja tuloksia hyödynnetään uusien oppimistavoitteiden laadinnassa.

Partio kehitti kuluneena vuonna neljä uutta digitaalista osaamismerkkiä. Merkit ovat erityisesti leireillä kertyvästä osaamisesta kertovia merkkejä ja ne ovat haettavissa valtakunnallisesti mistä tahansa partioleiristä.

Partion nuorisoalan osaamiskeskus suunnitteli ja toteutti toukokuussa Nuorten työelämätaitojen inspiraatiopäivän Helsingin yliopiston Tiedekulmassa. Koolle kutsuttiin partion kumppaneita osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen alalta. Seminaaripäivän iltapäivä käytettiin nuoren työnhakutilanteeseen eläytyen forumteatterin keinoin. Lisäksi Partion OSKE on esitellyt toimintaansa vuoden aikana useissa tapahtumissa, mm.  Allianssiristeilyllä sekä EDUCA 2018 -messuilla.

Partion osaamiskeskuksen toiminnasta ja kuulumisista voit lukea lisää nettisivuillamme http://osaamiskeskus.partio.fi/

Vauhdikkaan vuoden jälkeen on hyvä rauhoittua hetkeksi joulun viettoon. Lämmin kiitos tästä vuodesta ja jatketaan yhteistyössä ensi vuonna!

Toivottaa Partion osaamiskeskuksen väki

 

Kuvitus: Elina Warsta