Etsimme teknistä toteuttajaa digitaaliselle osaamiskiekolle

Suomen Partiolaiset etsii digitaalinen osaamiskiekko -nimisen digitaalisen ratkaisun teknistä toteuttajaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Suomen Partiolaisille valtionapukelpoisuuden valtakunnallisen nuorisoalan osaamiskeskuksen toimintaan vuosille 2018-2019. Partion osaamiskeskustoiminnan päätehtävänä on kehittää työkaluja, menetelmiä ja toimintamalleja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen oppilaitoksissa, työelämässä ja vapaaehtoistoiminnassa.

Partion nuorisoalan osaamiskeskuksen yhtenä tehtävänä on suunnitella digitaalinen ratkaisu havainnollistamaan järjestöjen tarjoamaa koulutusta ja digitaalisia osaamismerkkejä rinnakkain tutkintoon johtavan koulutuksen kanssa. Tavoitteena on edistää järjestöjen tarjoamien koulutusten hyväksilukua ja muuta hyödyntämistä virallisen koulutusjärjestelmän tutkinnoissa. Digitaalisen ratkaisun työnimi on Digitaalinen osaamiskiekko. Suomen Partiolaisten tavoitteena on luoda digitaalisesta osaamiskiekosta PWA (Progressive Web App) -sovellus.

Varsinainen tarjouspyyntö ja siihen liittyvä materiaali löytyvät oheisista liitteistä.

Tarjous pyydetään toimittamaan mahdollisine liitteineen sähköpostitse partion nuorisoalan osaamiskeskuksen digituottaja Julia Parkolle julia.parkko@partio.fi 28.2.2019 mennessä. Julia Parkko vastaa myös tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin.

Digitaalinen osaamiskiekko – Tarjouspyyntö

Partio – Osaamiskiekon tekninen vaatimusmäärittely

Partio osaamiskiekko konseptidokumentaatio_15112018